Hvis man er i medicinsk behandling for kronisk sygdom, er der behov for at gøre status på behandlingen mindst en gang årligt. Ved årsstatus-konsultationen vil vi vurdere, om du er velbehandlet for den aktuelle sygdom eller, om der er
behov for mere eller mindre medicin eller evt. anden behandling.
Medbring medicinliste:
Det er vigtigt, at vi ved årsstatus-konsultationerne ved, hvilken medicin og evt. kosttilskud du tager.
Medbring derfor gerne din medicin eller den medicinliste du doserer efter. Hvis du får dosispakket medicin eller medicinen doseres af hjemmeplejen, er dette ikke nødvendigt.
Ved årsstatus laver vi recepter for den kontrollerede sygdom til 1 års behandling. Der er derfor ikke behov for receptfornyelser i løbet af året, hvis du følger de regelmæssige kontroller.
Forberedelse til statuskonsultationen i laboratoriet:
Mange sygdomme og behandlinger kræver, at der halv og helårligt tages forskellige blodprøver, urinprøve og EKG. Vi vil gerne have, at der er svar på alle disse prøver ved statuskonsultationen, så vi har mulighed for at danne os det fulde overblik over din sygdom. Du skal derfor have en tid i laboratoriet ca. en uge inden statuskonsultationen, hvor de relevante prøver tages.
Hjemmeblodtryksmåling inden statuskonsultation:
Hvis man er i behandling for forhøjet blodtryk eller andre sygdomme, der øger risikoen for hjertekarsygdom f.eks. forhøjet cholesterol, diabetes eller allerede kendt hjertekarsygdom, bør der også måles blodtryk halv og helårligt. Blodtryk måles bedst hjemme under rolige forhold og skal helst måles flere gange. Vi vil derfor bede dig lave hjemmeblodtryksmåling, hvor du måler blodtryk morgen og aften i 3 dage, inden du kommer til statuskonsultationen. Vejledning kan udleveres i sekretariatet. Hvis man ikke selv har et blodtryksapparat, kan man låne et apparat til de 3 dages måling. Bestil gerne tid til udlån af blodtryksapparat i god tid.
Hvilke behandlinger kan kontrolleres sammen og hvilke sygdomme kræver forskellige kontroller:
Behandlinger, der har til formål at reducere risiko for hjertekarsygdom dvs. behandling for forhøjet blodtryk, cholesterol, diabetes eller allerede kendt hjertekarsygdom kan kontrolleres sammen. Sygdomme fra andre organsystemer – f.eks. lungesygdomme, knogleskørhed, stofskiftesygdom eller psykisk sygdom skal evalueres ved selvstændige statuskonsultationer, så vi kan vurdere behandlingerne grundigt nok.
Hvis du har mange forskellige kroniske sygdomme, tilbyder vi en overblikskonsultation hos en læge, hvor der kan lægges plan for, hvordan de forskellige sygdomme kontrolleres mest hensigtsmæssigt.
Konsultation hos sygeplejerske eller læge:
Vi har i Lægekompagniskabet nogle meget dygtige specialsygeplejersker, som er uddannede til at følge patienter med kronisk sygdom. Velbehandlede og stabile patienter med forhøjet blodtryk, forhøjet cholesterol, diabetes, KOL, astma og knogleskørhed følges som hovedregel med statuskonsultationer hos deres faste sygeplejerske. Vi har et meget tæt samarbejde mellem læger og sygeplejersker i praksis, så hvis der ved konsultationen viser sig at være behov for ændret behandling, kan sygeplejersken altid konferere med en læge. Hvis det er en kompliceret problemstilling, kan der været behov for en efterfølgende konsultation hos din faste læge. Vi arbejder i faste teams og tilstræber, at du altid kommer til konsultation hos samme sygeplejerske og læge ved kontrol af dine kroniske lidelser.