Klinikken er en kompagniskabspraksis drevet af Tina Asp Hansen, Mette Lindahl, Marianne Dollerup Larsen og Alexander Hardarson. Klinikken deltager endvidere i uddannelse af yngre læger.