Vi bestræber os på, at svare fra dag til dag.
Svartiden vil sædvanligvis maksimalt være 5 hverdage.

Vær opmærksom på følgende:

Medicinske problemstillinger, som kræver en fysisk undersøgelse, kan selvsagt ikke udredes via e-konsultation.
Akutte problemstillinger, som kræver hurtig lægelig vurdering, er ikke egnede, allerede fordi der ikke er sikkerhed for, hvornår lægen ser henvendelsen.
Tilstande af blot en smule kompleksitet er ikke egnede. Det er vanskeligt for lægen at foretage en korrekt vurdering alene på grundlag af en skriftlig beskrivelse.
Desuden vil det ofte være nødvendigt for lægen at stille uddybende spørgsmål til patienten.