Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder

Ny patient?

Er du ny patient i klinikken? Klik her og læs mere om brugeroprettelse.

Nyheder

Her finder du aktuelle nyheder i klinikken fx. ferie, prisændringer, ny hjemmeside m.m.

Kontakt

Find vej og kontaktinformationer
på klinikken her.

Velkommen til klinikkens hjemmeside

Vedrørende behandling af overvægt/Wegovy behandling og opstart i praksis.

Grundet stort arbejdspres i praksis har vi desværre ikke mulighed for, at tilbyde opstart af Wegovy behandling i resten af 2023.

Influenza og COVID-19 vaccine

Vi får desværre ikke mulighed for at vaccinere mod influenza og COVID-19 i år.
Se nedenstående for flere oplysninger:

Syddanskerne kan blive vaccineret mod COVID-19 og influenza på apoteket

Fra 1. oktober kan udvalgte grupper af syddanskere blive vaccineret mod COVID-19 og influenza på 68 apoteker rundt om i Region Syddanmark. Vaccination på apoteker bliver del af regionens samlede vaccinationstilbud, der også inkluderer regionale vaccinationscentre og vaccination på plejehjem og i eget hjem af immobile borgere.

Efterårssæsonen er efterhånden blevet lig med vaccinationscentre og invitationer i e-Boks. Sådan er det også i år.

Region Syddanmark samarbejder i år med apotekerne, som skal hjælpe regionerne med COVID-19 og influenzavaccinationer dette efterår og vinter. I Region Syddanmark betyder det, at syddanske borgere fra 1. oktober frem til 15. januar 2024 kan blive vaccineret på 68 forskellige apoteker på tværs af regionen.

– Med apotekerne er Region Syddanmark snart klar til at byde syddanskerne velkomne til den kommende vaccinationssæson. Vi ved godt, at det bliver anderledes for dem, der plejer at blive vaccineret for influenza og COVID-19 hos deres praktiserende læge. Men fra de seneste to års vaccinationssæsoner ved vi også, at mange borgere har gode erfaringer med at blive vaccineret på apoteket. Derfor glæder vi os endnu engang til samarbejdet, og til at apotekerne vil hjælpe os med at vaccinere igen i år.

Del af en fælles indsats

De nationale sundhedsmyndigheder har ønsket, at regionerne tilbyder borgerne et ens og enkelt vaccinationstilbud i år. Regionen har i organiseringen af den kommende vaccinationssæson haft fokus på en organisering med bred geografisk spredning imellem vaccinationsstederne og en fordeling af vaccinerne, så man undgår vaccinespild.

Ud over de 68 apoteker, tilbyder Region Syddanmark også vaccination mod COVID-19 og influenza på Ærø Sygehus og på syv vaccinationscentre i:

 • Svendborg
 • Odense
 • Esbjerg
 • Sønderborg
 • Aabenraa
 • Kolding
 • Vejle

Regionen vil i samarbejde med kommunerne også stå for vaccination på plejehjem og vaccination i hjemmet hos immobile borgere.

Invitationer og tidsbooking som tidligere år

Region Syddanmark tilbyder i år syddanskere over 65 år COVID-19 og influenzavaccination. De vil modtage invitationen i løbet af september via digital post eller fysisk brev, hvis de er fritaget for digital post.

Vaccination kræver tidsbooking på både regionens vaccinationscentre og på de 68 apoteker. Tidsbooking på www.vacciner.dk vil åbne op samtidig med udsendelsen af invitationer, der sker nationalt fra i løbet af september.

Borgerne vil i samme forbindelse kunne finde oversigten over vaccinationssteder på regionens hjemmeside.

Hvis de enkelte apoteker ønsker at tilbyde drop-in-vaccination uden tidsbestilling i løbet af vaccinationssæsonen, vil det også komme til at stå på Danmarkskortet.

Sårbare grupper tilbydes også vaccination

Udvalgte grupper, f.eks. personer under 65 år med udvalgte kroniske sygdomme, gravide og personer med svært nedsat immunforsvar, vil også blive tilbudt vaccination for både COVID-19 og influenza fra 1. oktober. De skal som sidste år udfylde en tro- og loveerklæring på www.vacciner.dk, før de kan booke tid til vaccination.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn mellem to og seks år vaccineres med næsespray mod influenza. Børn kan også blive vaccineret fra 1. oktober. Vaccinationen foregår ad to omgange. Sidste mulighed for booking af 1. næsespray er 18. december, så børnene kan nå begge pust, inden vaccinationssæsonen udløber 15. januar 2024.

Tidsbestilling

Når du bestiller tid til en konsultation hos vores læger, kan det være en god ide at være opmærksom på, at der er afsat 10 minutter pr. konsultation.
Som udgangspunkt kan der oftest kun være ét emne pr. konsultation. Har du flere emner kan det være en god ide, at bestille mere end én tid dog ikke samme dag.
Eventuelle dobbelt bookinger vil blive slettet.

Bemærk venligst; af hensyn til flowet i klinikken, beder vi om at alle opkald vedrørende ønske om akut tid samme dag samt aflysning af tider, gøres i tidsrummet mellem kl. 08.00-10.00.

Videokonsultation

Du har mulighed for at benytte videokonsultation, som typisk er kortere konsultationer, hvor der ikke vurderes behov for undersøgelser.
Der kan bookes videokonsultationer ved læger og sygeplejesker.
For at få adgang til videokonsultation er det nødvendigt, at du har booket tid på forhånd. Dette gøres ved telefonisk kontakt til klinikken eller online booking (sekretærerne godkender tiderne).

Videokonsultation kan f.eks. anvendes til følgende:

 • Snak om medicin
 • Svar på røntgen
 • Svar på nogle blodprøver
 • Svar på hjemmeblodtryk
 • Opfølgende samtaler
 • Opfølgning på diverse undersøgelser, med tilhørende svar på behandlingsskemaer, udfyldt af patienten.

Når man han tid til videokonsultation, skal man afvente sms med link fra klinikken. Når man har modtaget beskeden, kan man blot klikke sig ind via linket, acceptere videoopkaldet og herefter er videokonsultationen i gang.

Der kan forekomme ventetid!

E-konsultation

Vi bestræber os på, at svare fra dag til dag.
Svartiden vil sædvanligvis maksimalt være 5 hverdage.

Vær opmærksom på følgende:

Medicinske problemstillinger, som kræver en fysisk undersøgelse, kan selvsagt ikke udredes via e-konsultation.
Akutte problemstillinger, som kræver hurtig lægelig vurdering, er ikke egnede, allerede fordi der ikke er sikkerhed for, hvornår lægen ser henvendelsen.
Tilstande af blot en smule kompleksitet er ikke egnede. Det er vanskeligt for lægen at foretage en korrekt vurdering alene på grundlag af en skriftlig beskrivelse.
Desuden vil det ofte være nødvendigt for lægen at stille uddybende spørgsmål til patienten.

Medicin bestilling

Foretages lettest på hjemmesiden. Bemærk venligst at telefonisk medicinbestilling bedst foregår kl. 9-12. Vi gør desuden opmærksom på at skranken er lukket for henvendelser i vores pause kl. 10.40-11.00 samt kl. 13.30-14.00.
Generelt er telefonisk eller elektronisk medicinbestilling at foretrække.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation.
Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt.
Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder Tramadol) hverken over telefon eller via hjemmesiden.
Står nogle af disse præparater på din medicinliste, vil vi anbefale, at der bookes en konsultation her i klinikken, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelsen

Klinikken er lukket for tilgang af nye patienter.

Vores praksis indgår i samarbejde med Lægerne Bendtsen og Kjær Hansen i huset.
Dette betyder, at vi deler vagten om eftermiddagen fra klokken 14 til 16 (dog klokken 13-16 om fredagen).

Åbningstider

Telefontid
Mandag08.00 – 12.00
Tirsdag08.00 – 12.00
Onsdag08.00 – 12.00
Torsdag08.00 – 12.00
Fredag08.00 – 12.00
Pause fra kl. 10.40-11.00

Bemærk venligst; af hensyn til flowet i klinikken, beder vi om at alle opkald vedrørende ønske om akut tid samme dag samt aflysning af tider, gøres i tidsrummet mellem kl. 08.00-10.00.

Receptfornyelser (kun medicin du tidligere har fået ordineret som fast medicin) og almindelig tidsbestilling foregår via hjemmesiden eller via sekretariatet mellem kl. 09.00 – 12.00.